ANBI

De Stichting ZilverEsdoorn wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever, zowel voor bedrijven als voor particulieren.

We hebben de ANBI-status van de belastingdienst ontvangen omdat we voldoen aan o.a. de volgende vereisten:

  • we zetten ons in voor het algemeen belang, en hebben geen winstoogmerk
  • het bestuur en overige beleidsbepalers voldoen aan de integriteitseisen en zijn onbezoldigd
  • we hebben een actueel beleidsplan 2020-2025 .
  • we hebben een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen en geld dat overblijft na opheffing wordt besteed aan een ANBI met een soort gelijk doel
  • het financieel overzicht 2020 en het financieel verslag 2020 zijn via website toegankelijk.
  • het financieel jaarverslag 2021 is via deze website toegankelijk als PDF.
Stichting ZilverEsdoorn
RSIN 854013465
info@zilveresdoorn.nl
www.zilveresdoorn.nl
   
     
Bezoekadres:
Lutulistraat 141
2131TK Hoofddorp
  Postadres:
Vogelenzangseweg 73
2114 CC Vogelenzang

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Drs L. de Grunt, voorzitter
Mr C. van Blommestein, secretaris
Ir B. Schyns, penningmeester

Doel:
De Stichting ZilverEsdoorn, opgericht op 14 mei 2014, is een ouderinitiatief en heeft tot doel (jong)volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking te begeleiden in het wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Daarbij, zoveel als mogelijk, de integratie, zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners te bevorderen alsmede hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Hen verder alle zorg en hulp te bieden die zij nodig hebben. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Hiervoor realiseerde de Stichting een woonhuis met 24-uurszorg ingebed in de lokale gemeenschap van Hoofddorp, met antroposofische zorg waarin het welzijn en de verdere ontwikkeling van de bewoner centraal staan.
Wij delen onze deskundigheid en ervaring met potentiƫle en startende ouderinitiatieven.