Zorg op antroposofische basis

Zorg
De 24-uurszorg wordt geleverd door Rozemarijn, onderdeel van de Raphaelstichting, en is naar volle tevredenheid. Zij hebben van het huis een echt ‘thuis gemaakt voor de bewoners. Het team bestaat uit 14 medewerkers waarvan al een aantal oude bekenden uit het voormalige logeerhuis van Rozemarijn. Maar ook de nieuwere zorgmedewerkers blijken vlot in het zorgteam te passen en voelen inmiddels als zeer vertrouwd. Het huis wordt door de zorgverleners als een fijne werkplek ervaren en het team is stabiel.
Iedere bewoner heeft zijn/haar vaste persoonlijke begeleider en er is regelmatig overleg tussen ouder(s) en deze begeleider. Er wordt gewerkt met een individueel ondersteuningsplan met werkdoelen die jaarlijks worden geëvalueerd.

Op antroposofische basis
Er is gekozen voor Rozemarijn, omdat zij zorg bieden vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie. Fundamenteel hierbij is een positieve kijk op de mens, die het verlangen en de wil heeft om zich te ontplooien, om zijn kwaliteiten tot uitdrukking te brengen, ongeacht de beperking. Van wezenlijk belang is het contact leggen, niet oordelen maar elk mens te willen ontmoeten en stimuleren. De warmte, veiligheid en geborgenheid die met deze visie worden gecreëerd, bieden onze bewoners optimale kansen op een verdere persoonlijke ontwikkeling en een waardig en gelukkig bestaan.
De antroposofie hecht waarde aan stilstaan bij alle elementen van het dagelijks leven. Aan aandacht, aan orde en aan een duidelijke structuur. Maar ook aan de wisseling van de seizoenen, zichtbaar gemaakt op de seizoentafel, het vieren van de jaarfeesten, en de kleuren en materiaalgebruik in en om het huis die zorgvuldig worden gekozen. Alles bij elkaar zorgt dit voor een fijne, warme sfeer in huis waarbij de bewoners enorm gedijen.
Voor deze benadering hoef je geen antroposoof te zijn, maar dus wel dit mensbeeld omarmen.

Voor de Zorgvisie van Stichting ZilverEsdoorn klikt u hier.