Een eigen huis

Al in 2012 heeft een aantal ouders het initiatief genomen om een woongemeenschap te stichten voor hun kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze kinderen waren inmiddels jongvolwassen en wilden graag zo zelfstandig mogelijk leven. Bovendien kenden ze elkaar goed van het logeerhuis Rozemarijn in Haarlem dat onderdeel uitmaakte van de Raphaëlstichting en wilden ze graag bij elkaar blijven. Dat bood een solide basis om met elkaar aan de volgende fase van hun leven te beginnen.

Daartoe hebben deze ouders de Stichting ZilverEsdoorn in het leven geroepen, en zijn ze op zoek gegaan naar een goed huis. Een huis waar hun kinderen zich gelukkig kunnen voelen, geborgen in hun eigen sfeer, en in een accommodatie die is toegerust op hun behoeften en op hun verdere ontwikkeling. Een huis dat rolstoeltoegankelijk gemaakt kon worden, met 24-uurs zorg, want die hebben ze nodig.
Begin 2017 werd, na een lange zoektocht, Stichting ZilverEsdoorn eigenaar van een geschikt huis middenin de Paxwijk in Hoofddorp, een pand met een maatschappelijke bestemming. Na een grondige renovatie en uitbreiding met drie slaapkamers en een aangepaste badkamer, was het geschikt voor bewoning door 9 bewoners. Op 1 januari 2018 konden de bewoners en de zorgverleners in het ZilverEsdoornhuis trekken.

Het huis is geheel aangepast aan de wensen en de fysieke mogelijkheden van de bewoners. Maar nog wezenlijker is dat de sfeer, het kleurgebruik en de materialen van het huis voldoen aan wat de ouders voor ogen stond. Fysieke én geestelijke ruimte voor alle activiteiten en voor zorg op antroposofische basis.

Bij de organisatie en inrichting van het huis is duurzaamheid vooropgesteld. Het dertiger jaren huis is geïsoleerd met onder andere een isolerend sedum dak, er wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting, zonnepanelen en een zonneboiler. Er wordt aan recycling en afvalscheiding gedaan en binnenkort een biologische moestuin gerealiseerd met daarbij een composthoop.

Verder is er natuurlijk veel aandacht voor veiligheid: het huis is brandveilig door aanwezigheid van gecertificeerd brandmeldsysteem en brandwerende deuren. Er zijn thermostaatkranen met temperatuurbegrenzing geïnstalleerd en de tuin wordt geheel omsloten door een schutting en hek.