Wilt u ons financieel helpen?

Stichting ZilverEsdoorn ontvangt geen subsidie. De exploitatie is gezond en daaruit wordt ook o.a. regulier onderhoud gepleegd. Voor niet begrote - of grotere investeringen is de stichting afhankelijk van externe financiële bronnen en doet hiertoe gerichte fondsenwerving.

ANBI status: Van groot belang voor ons, en voor elke schenker
Stichting ZilverEsdoorn is erkend als goed doel, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat was voor het realiseren van onze droom, een woonhuis in Hoofddorp voor onze kinderen, van onschatbaar belang. Maar nog steeds is dit waardevol want voor fondsen, bedrijven én voor particulieren is een schenking aan een erkend goed doel namelijk een stuk aantrekkelijker.

Leuker kunnen ze het niet maken…
De overheid stimuleert namelijk het schenken aan ANBI’s, door dit fiscaal aftrekbaar te maken. Daarbij is bovendien periodiek schenken - te weten minimaal vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag - ook nog eens beduidend aantrekkelijker dan eenmalig schenken. Voor de schenker blijft het bedrag uiteindelijk hetzelfde, maar voor de ZilverEsdoorn is het verschil enorm!

Op dit rekenmodel  kunt u spelen met uw eigen gegevens om te zien wat voor u het gunstigste is.

Twee voorbeelden om u te laten zien hoe groot dit verschil is tussen eenmalig schenken of vijf jaar achtereen, waarbij wij uitgaan van een schenking van € 150,- of van € 200,- per jaar, bij een inkomen tót € 60.000,- . In het eerste voorbeeld van een periodieke schenking van € 150,- krijgt de ZilverEsdoorn maar liefst € 252,-, in het tweede voorbeeld van € 200,- zelfs €336,-.Makkelijker wel!
Voorheen moest er voor zo’n periodieke schenking een notariële akte worden opgemaakt. Ook deze drempel heeft de overheid geslecht. Er moet wel een overeenkomst worden opgesteld, maar dat is een eenvoudig formulier dat u hier kunt downloaden (pdf).
Graag BEIDE exemplaren, zowel het 'exemplaar voor de schenker' ALS het 'exemplaar voor Stichting ZilverEsdoorn', volledig
invullen, ondertekenen en opsturen naar het adres op het formulier punt 9.

Uw bijdrage kunt u overmaken op NL54 INGB0006496884 tnv Stichting Zilveresdoorn.