Wilt u ons praktisch helpen?

Zonder de enthousiaste hulp en ondersteuning van vele mensen om ons heen zou het niet mogelijk zijn dit particuliere woonproject te verwezenlijken. Het is een groots ideaal, maar ook complex, kostbaar en arbeidsintensief. Gelukkig krijgen we er veel voor terug: onze kinderen die gelukkiger én zelfstandiger kunnen leven dan in menig ander huis mogelijk zou zijn. Dat is ons veel waard en we hopen dat u, hier uw steentje aan wilt en kunt bijdragen.

Ons helpen in woord of daad?
Wilt u uw vakmanschap, uw specialistische kennis of uw liefhebberij inzetten om ons project te laten slagen? Van alles valt hierbij te bedenken. Bij het opzetten van de stichting hebben we de onmisbare steun gekregen van vier specialisten die het Comité van Aanbeveling en Advies vormen. Het gaat ook om praktische zaken als timmeren, schilderen en tuinieren. En straks als de kinderen er wonen, gaat het om een middagje meedraaien met de groep of een uitstapje maken met één op één begeleiding.
Als u iets wil doen, mailt u dan naar info@zilveresdoorn.nl en geef aan waar u aan mee zou willen werken. Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden of meer informatie kan via info@zilveresdoorn.nl